Jeden problém – různé přístupy

„Když změníte způsob, jakým se na věci díváte, tak se věci, na které se díváte, změní.“ Wayne Dyer

 

Není rozhovor jako rozhovor. Profesionální rozhovor vedený pracovníkem napomáhá změně životní situace klienta. Jedná se o komplexní pomoc, která vyžaduje léta vzdělání a tréninku. Způsoby, kterými pracovník klientovi pomáhá, bychom mohli velmi hrubě rozdělit do tří skupin. Je to pomoc při zorientování se ve své situaci, poskytnutí informací či znalostí  a změna pohledu na svou situaci. Můžeme si je představit jako metaforické brýle, které si pracovník nasadí při pohledu na situaci klienta. Díky nim vidí situaci klienta v určitém světle a snaží se mu svůj pohled zprostředkovat.

 

Individuální plánování

Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit, tomu není žádný vítr příznivý.“ Seneca, filosof

Při tomto přístupu se pracovník zaměřuje na to, čeho klient chce v životě dosáhnout, jak by měl jeho život vypadat. Byť to může znít triviálně, opak je pravdou. Většina lidí přesně ví, co nechtějí, avšak přijít na to, jak má jejich život vypadat, je často oříšek. Pracovník tak pomáhá klientovi si ujasnit konkrétní a dosažitelné změny, na které se spolu zaměří. To klientovi pomáhá napřímit své síly užitečným směrem a neplácat se pořád jen v kruhu.

Pracovník se s klientem také domlouvá na cestách, kterými se spolu vydají. Vyjasní si vzájemná očekávání a možnosti. Změna je týmová práce a dobrý tým funguje jen tehdy, když každý ví, co má dělat a co očekávat od druhého. 

 

Expertní přístup

„Expert je někdo, kdo už udělal všechny nejhorší chyby ve velmi úzké oblasti.“ Niels Bohr, fyzik

Pracovník má dle svého vzdělání a zkušeností expertnost v určité oblasti. To znamená, že nashromáždil určité obecné vědomosti často vycházející ze zkušenosti mnoha lidí, které se týkají dané problematiky. Lékař nashromáždil vědomosti o fungování lidského těla, elektrikář o tom jak fungují různé obvody a přístroje, právník zná zákony a jejich dopad od života.

Při práci s optikou expertního přístupu pracovník s klientem mluví, aby věděl, jaké informace a vědomosti by mu mohly být užitečné při řešení svého problému. V tom je síla i slabina expertního přístupu k problémům lidí. Tyto informace mohou být pro klienta novinkou, díky které se pohne vpřed. No zároveň můžou být moc obecné a nepoužitelné při jedinečnosti a zamotanosti jeho konkrétních svízelů.

Procesní přístup

„Až spatříš z vrcholku hory, že jsou tvé otázky rozhřešeny, řekneš si: "Jak to, že jsem to předtím nepochopil?" Jako by předtím bylo co k pochopení.“ Antoine de Saint-Exupéry, spisovatel

Pokud se pracovník dívá na klientovu situaci procesní optikou, nepřináší klientovi nové informace jako v přístupu expertním, ale díky rozhovoru a jiným intervencím dokáže klientovi pomoci změnit pohled na své vlastní zážitky a tím klientovi otevře nové možnosti. Mohli bychom říci, že zatímco v expertním přístupu je nejdůležitější správná odpověď, v procesním přístupu je nejdůležitější správná otázka. Je to podobné jako v citátu zmíněném výše. Pracovník klientovi neřekne správnou cestu, protože často žádná správná a jednoznačná cesta není, ale pomůže mu vylézt na vrchol hory, odkud už cestu uvidí sám.

 

Konkrétně nabízíme

Každá metoda, kterou používáme, je takovou směsí znalostí a zkušeností, které jsme za dobu naší existence posbírali v daném tématu a pohledů, které pomáhají vidět vlastní situaci novýma očima. To vše šito na míru. Přesto se teď pokusíme je trochu více zaškatulkovat.

Psychologická diagnostika

Psychologické poradenství

Mediace

Terapie

Výchovné poradenství

Asistovaný kontakt

Doprovod

Sociální poradenství

Krizová intervence

Právní poradenství

 

Rozvody v číslech

Jsme tu už 0 let
Náš tým tvoří 0 profesí
Ročně je v ČR 0 rozvodů
Kontaktujte nás 0 dní v týdnu