Asistovaný kontakt

V rodinách, se kterými se setkáváme, je typické, že dochází ke vzdálení se partnerů. Formálním zrcadlem tohoto procesu je rozvod, avšak na mezilidské úrovni můžeme pozorovat spíše zánik pozitivních interakcí a vzájemného uspokojování potřeb. Partneři žijí život spíše sami za sebe než spolu. Malé ohledy, šok z proměny vztahu a osobní zranění z nich dělají cizince a nepřátele.

Avšak někdy v takovéto situaci dochází ještě k dalšímu zajímavému jevu. Paralelně spolu s ochlazením vztahu mezi partnery dochází i k ochlazení vztahu mezi jedním z partnerů a dětmi. Dítě v takové situaci projevuje strach nebo zlost vůči jednomu z rodičů, odmítá k němu chodit, stýkat se s ním, může mít psychosomatické obtíže, pláče nebo naopak reaguje zlostně a agresivně, kritizuje a obviňuje druhého rodiče z toho, že se k němu nechová dobře. Méně si však rodiče všímají, že i vztah k druhému rodiči se mění.

Příčiny těchto změn nejsou jasné a jednoznačné. Rodič, s kterým si dítě udržuje pozitivní vztah, často vidí příčinu v tom, že ten druhý se o dítě nikdy nestaral a chová se k němu špatně. Opačně druhý rodič je často přesvědčený o tom, že ho bývalý partner před dítětem pomlouvá a navádí ho proti němu. Z naší zkušenosti je situace málokdy takto jednoduchá a na jejím vzniku se podílejí oba rodiče. Přiblížíme vám tři schémata, s kterými se potkáváme nejčastěji.

Prvním schématem je, když jsou oba rodiče silnými osobnostmi, jejich vzájemné antipatie jsou manifestované a už v době soužití děti zažívaly jejich velké konflikty. Pro dítě je jedno, čím konflikt začal nebo na čí straně je morálka a právo. Čím je dítě mladší a poddajnější, tím více hodnotí svůj život optikou svých rodičů, jsou pro jeho život jakýmsi kompasem, který ho chrání před ohrožením neznámého světa. Rodiče ho však svým konfliktem postaví do paradoxní situace, kdy ať si vybere cokoliv, je to špatně. V té samé situaci má najednou dva kompasy, a každý ukazuje opačným směrem. To je pro dítě ohrožující zážitek. Čím hezčí jsou jeho zážitky s jedním rodičem, tím provinilejší a zmatenější se cítí, protože když se podívá na situaci optikou druhého, je to špatně.  A to vše se může dít bez toho, že by jeden z rodičů s dítětem o situaci byť jen promluvil, nebo dokonce navzdory tomu, že ho bude ke kontaktu s druhým slovně podporovat. Pro dítě je východiskem z tohoto paradoxu devalvace jednoho z rodičů – přerámování všech společných zážitků minulých i současných jako negativních a přijmutí optiky pečujícího rodiče. Dítě místo aby zůstalo paralyzovaně stát na místě, zahodí jeden z kompasů a vydá se podle druhého. A drží se ho tím pevněji, čím nejistější ve své volbě je. 

Druhým častým schématem přerušení vztahu s jedním rodičem je, když jsou síly rodičů výrazně nevyrovnané. Dokud rodiče kooperují, je vše vpořádku. Avšak když dojde ke konfliktu, jeden z rodičů v takové chvíli působí jako slabá, bezbranná oběť a druhý je zákonitě agresorem. Dítě prožívá oslabení svého rodiče velmi silně, je to ohrožení jeho vlastního života. Snaží se ho ze všech sil chránit, i kdyby to znamenalo přerušit kontakt s druhým rodičem. Vyrovnává tak pomyslné rozložení sil. Přitom opět nemusí rodiče dítě do konfliktu vůbec zatáhnout. Stačí, když dítě vidí, že jeden rodič je po kontaktu s tím druhým zdevastovaný, vyčerpaný, bojí se a hroutí.

Třetím častým schématem je situace, ve které rodič hodnotí svůj partnerský a rodinný život negativně. Oproti druhému schématu kde převládají pocity strachu a ohrožení, zde se rodič, který má v péči dítě, snaží začít nový život a zapomenout na hrůzy, ať už reálné, nebo domnělé. Kontakt dítěte s nepečujícím rodičem je však neustálou připomínkou, která ho retraumatizuje, a tak je v horším případě proti kontaktu. V lepším případě chce rozhodnutí nechat na dítěti. Dítě se však opět ocitá uvězněné v paradoxu. S jedním z rodičů má začít nový život, ve kterém se minulost a druhý rodič stává tabu.  A zároveň na druhého rodiče  nezapomenout a prožít s ním část svého života.  

 

Asistovaný kontakt je intervence, která má za cíl změnit zaběhlé schéma v rodině. Pozůstává z několika fází, z nichž každá cílí na vztah mezi některými z členů rodiny. Oproti jiným druhům intervencí (terapie, mediace, poradenství,…) je asistovaný kontakt specifickým tím, že pracovník se přímo zapojuje do běžného fungování rodiny s cílem pomoci ke změně. 

  1. Přípravná fáze

  • Analýza schématu a tvorba plánu jeho změny je první částí přípravy na samotné zapojení pracovníka do procesu. Pracovník spolu s rodinou tvoří, jak bude asistovaný kontakt s dítětem probíhat a rozdělují si role a kompetence.
  • Transformace vztahu rodičů je důležitou částí asistovaného kontaktu. Vztah rodičů je často konfliktní a bez jeho změny a bez tvorby nových udržitelných forem společného fungování, které se zachovají i po asistovaném kontaktu, by byla druhá část asistovaného kontaktu zbytečná.
  • Příprava dítěte spočívá ve vytvoření vztahu s pracovníkem, který bude dítě dále provázet při setkávání s rodiči.

 

  1. Fáze realizace

  • Setkání rodiče, dítěte a pracovníka, jehož účelem je vytvoření nových korektivních zážitků a zkušeností, které budou v budoucnu základem pro zlepšení vztahu. Snažíme se pro dítě vytvořit co nejpřirozenější prostředí, ve kterém může dítě svého rodiče zažít příjemně a bezpečně. Setkání trvá podle potřeb v rozpětí od 30 minut do 4 hodin, zpravidla však hodinu. Nejčastějším místem konání je naše herna, dětské hřiště, parky, ZOO a další atraktivní místa. Náplní jsou nejčastěji hraní s hračkami, interaktivní zábava nebo deskové hry, při kterých může rodič přicházet do příjemné nenucené interakce s dítětem.
  • Vyhodnocení asistovaného kontaktu probíhá mezi jednotlivými setkáními s dítětem. Účastní se ho zpravidla oba rodiče (někdy i dítě) a jeho cílem je zhodnocení posunů při setkání s dítětem a plánování dalších kroků.

 

  1. Fáze transformace

  • Přirozený kontakt. Když je vztah dítěte a rodiče dostatečně obnoven, je načase přenést ho do přirozeného prostředí bez přítomnosti pracovníka. Rodiče za pomoci pracovníka zúročí zkušenosti z průběhu asistovaného kontaktu na společných setkáních, aby kontakty přesunuli do jiného prostředí bez přítomnosti pracovníka.
  • Vyhodnocení přirozeného kontaktu pomáhá rodičům přetvořit nové zkušenosti ve funkční vzorce vzájemného fungování a zvládnout nové výzvy, které mohou vznikat bez přítomnosti pracovníka.

 

Rozvody v číslech

Jsme tu už 0 let
Náš tým tvoří 0 profesí
Ročně je v ČR 0 rozvodů
Kontaktujte nás 0 dní v týdnu