Krizová intervence

 

My lidé jsme v jedné věci zpravidla podobní. Snažíme se být v životě spokojení, vyhýbat se utrpení a obecně mít svůj život pod kontrolou. Navzdory našim snahám nám do života vstupuje mnoho nepředvídatelných událostí, které na naše bedra naloží pytel plný starostí. Unést ho je někdy nad síly jednoho člověka. Krizi můžeme chápat jako období, které na nás klade nároky nutící nás sáhnout si na samé dno našich sil.

Ať už je rozvod přímo zdrojem takovéto krize, anebo nás jenom zaměstnává natolik, že stěží čelíme jiným výzvám,  hodí se nám každá vzpruha. Krizový intervent je takovou vzpruhou. Někdy se lidé mylně domnívají, že jen povídání jim nepomůže. Jejich problémy jsou přece neřešitelné, takže jim stejně nikdo neporadí. Je to ztráta času. A možná ani neví, co by vlastně měli říct. Navíc ta představa něco vyprávět cizímu člověku…

Krizový intervent je na tohle všechno připraven. Kouzlo krizové intervence spočívá právě v tom, že ačkoliv jsme spolu nevymysleli žádné řešení vašich problémů (i když i to se někdy stane) a všechno je vlastně stejné, je něco jinak. Jste nějak lehčí, kus silnější a tak nějak schopní podívat se zas na výzvy zpříma.

Rozvody v číslech

Jsme tu už 0 let
Náš tým tvoří 0 profesí
Ročně je v ČR 0 rozvodů
Kontaktujte nás 0 dní v týdnu