slide_nadpis_dite

Pro děti jsou rodiče základním kamenem jejich světa. Utváří jejich představy o světě, naplňují potřeby a dávají základní pocit jistoty a bezpečí. Výzvou, která čeká každého rodiče, je udržet tento obraz dítěte nejen o sobě, ale i o svém bývalém partnerovi. Je to náročné, protože rozchod často souvisí s tím, že ten druhý nebyl zrovna dokonalým partnerem. Náročnou výzvou je umět si nechat pro sebe kritiku druhého, a podporovat v dítěti obraz druhého rodiče jako dobrého člověka. Dítěti dáváme možnost utvářet si s druhým rodičem vlastní vztah bez výčitek, že z pohledu jiné důležité osoby je to špatně, prožívat s ním bezpečí a jistotu, že je vše v pořádku, byť to, že bude vše vždy v pořádku a nic se nestane, nemůže zabezpečit ani ten nejlepší rodič na světě.

Tak, jako je rodina součástí identity rodičů, je i součástí identity dítěte. O to víc, když dítě s jiným uspořádáním zkušenosti nemá, je pro něj rozvod životně ohrožující záležitostí. Abychom mu tuto cestu usnadnili, stojí před námi jako rodiči úkol pomoci vytvořit dítěti novou představu jeho šťastné budoucnosti a naděje. Důležité je vědomí, že vlákna pavučiny, která se teď rozplétají, nezůstanou dlouho bez podpory a utvoří zase pevný celek. Nevyhnutelně k tomu patří i rozhovor o tom, co dítě trápí, čeho se bojí, čemu nerozumí a co by si přálo.

Důležité je také dítěti vytvořit životní prostor, ve kterém se může zabývat vlastním životem, radostmi a problémy. Pro rodiče je výzvou umět svou nepohodu a konflikty ohraničit tak, aby měly děti dostatečnou možnost vnímat to, co chtějí a potřebují. V opačném případě se děti trápí problémy, které jim nepřísluší, litují a zlobí se na své rodiče a snaží se jim pomoct a škodí tím samy sobě.

Rodiče by měli svému dítěti vytvořit srozumitelnou představu o tom, co je rozvod a co ho bezprostředně čeká. Dítě by mělo pochopit, co se bude dít nejen rozumově, ale i prožitkově. Vysvětlení by mělo být spojeno s příklady z jeho vlastního života. Rodiče si při rozhovoru s dítětem mohou pomoct zkušenostmi dítěte s prázdninami u babičky, nebo s rodinou spolužáka, kde to mají podobně.

V zahlcující situaci, jakou je rozvod, je užitečné ujasnit si a občas si připomenout, co zrovna potřebují naše děti. V zásadě to není nic jiného, než to, co potřebovaly doteď. Pokud dokážeme jejich svět rozvodem ovlivnit co nejšetrněji, tím lépe. Rodiče zde čeká velká výzva – organizovat svůj život kolem dětí a ne opačně. Pro děti není nic náročnějšího než to, že kromě ztráty jednoho rodiče přichází o domov, kroužky, musí měnit školu, kamarády.

Poslední výzvou pro rodiče, která se týká dětí, je vyjasnění si a žité vykrystalizování toho, jakou roli budou mít v životě dítěte a jak zvládnou přístup druhého k jeho rolím.  Dítě potřebuje mít jasno, za kým má jít, když něco potřebuje. S kým se bude bavit o tom, co si má obléct, komu má říct, když potřebuje nové boty, a kdo by si toho měl všimnout, kdo se s dítětem učí, kdo dohlíží na kroužky a další oblasti života. Pro rodiče nemusí vlastně jít o žádnou změnu, ale často existují role (učení se s dětmi, vaření, atd.), které jsou pro některé rodiče novinkou.

V souvislosti s poslední zde zmíněnou výzvou je možné vyplnit tzv. rodičovský plán, který pomůže tyto otázky ujasnit a jasně stanovit odpovědi. 

Rozvody v číslech

Jsme tu už 0 let
Náš tým tvoří 0 profesí
Ročně je v ČR 0 rozvodů
Kontaktujte nás 0 dní v týdnu