CO PRO VÁS UDĚLÁ DOBRÝ PRÁVNÍK

 

USMĚRŇUJE VÁS

Neudržuje Vás ve víře, že z rodičovského sporu můžete vyjít jako vítěz. To je neprofesionální. Spory zatížené emocemi nemají vítěze.

Výhra je pouze existence takového stavu, ve kterém budou moci oba skutečně žít, a který respektuje děti. Není to tedy stav, který vyhovuje jen jednomu, byť by ho soud schválil. Získáte pravděpodobně do budoucna jen kupu sporů s partnerem a třeba i s dětmi.

 

NADŘAZUJE DOHODY NAD ÚKONY

Ví, že dobrý postup je ten, kdy o věcech rozhodují sami klienti, nikoliv soud. Doporučuje Vám tedy takové postupy namísto předběžných opatření a soudních návrhů.

 

HÁJÍ ZÁJMY VAŠE (KLIENTA) I VAŠICH DĚTÍ

Přistoupí-li advokát na hru svého klienta, která směřuje k odstranění druhého rodiče ze života dítěte, jedná v rozporu s právem dítěte a porušuje §16  – podle tohoto paragrafu není advokát vázán pokyny klienta, pokud jsou v rozporu s právním a stavovským předpisem – zde článkem 7 Úmluvy o právech dítěte: Dítě má právo na oba rodiče.

 

JE PRÁVNÍK, NE PSYCHOLOG

Vysvětluje vám právní pojmy a nevytváří dojem, že rozumí situaci, potřebám Vašeho dítěte a Vašemu životu dnes, a to i za 10 let.

 

VEDE VÁS KE SPOLUPRÁCI

Vede Vás ke spolupráci s vaším dosavadním partnerem a s poradenskými službami tak, aby Vám situaci maximálně ulehčil – s terapeutem (pro Vás osobně, děti nebo párové terapii), mediátorem (pro nalézání smírného řešení), sociálním pracovníkem (k podpoře uspořádání praktických věcí) a orgánem sociálně-právní ochrany (OSPOD).

 

VYSVĚTLUJE PRÁVNÍ POJMY

Vysvětluje Vám právní pojmy (jak jsou uzákoněné, nikoliv jak jsou mezi lidmi tradované). Osvětluje, jaké je jednání v mezích zákona a jaké jsou následky jeho nerespektování. Věcně a srozumitelně Vás informuje o konkrétních možnostech, které Vám právo dává, jaké jsou možnosti řešení a jaké může z právní praxe doporučit. Vysvětluje Vám, jaké důsledky (právní, společenské i lidské) bude mít postup, který si zvolíte, jaké výhody a nevýhody přináší zvolená varianta.

 

NEPERE ŠPINAVÉ PRÁDLO

Nerozdmýchává konflikty tím, že Vám dovoluje nebo Vás přímo vede k házení "špíny" na druhého. Ví, že takové kroky vedou pouze ke stejné reakci z druhé strany, všem jenom ubližují a nic neřeší.

 

NEZATĚŽUJE VÁŠ ČAS A PENĚŽENKU

Navrhuje jen nezbytná jednání, předkládání hromad důkazů a výpovědí svědků. Nenavrhuje zbytečnosti, o kterých sám ví, že reálně nemají užitek (čtěte zde o znaleckých posudcích).

Rozvody v číslech

Jsme tu už 0 let
Náš tým tvoří 0 profesí
Ročně je v ČR 0 rozvodů
Kontaktujte nás 0 dní v týdnu