Psychologická diagnostika

 

Slovo diagnostika znamená „poznání skrz“. A o to při diagnostice jde. Snažíme se poznat našeho klienta a máme na to nástroje, které k tomu využíváme. Věříme, že člověk jedná  v mnoha ohledech svého života podobně. Tyto podobnosti se snažíme poznat, protože nám pak mohou pomoci  přinést do spolupráce nové informace.

To, na co se při poznávání můžeme zaměřit, je rovina:

  • Kognitivní – rozumové schopnosti jako je pozornost, intelekt, paměť
  • Emoční – vzrušivost, temperament, poznávání emocí a jejich usměrňování
  • Motivační – názory, hodnoty, touhy a přání
  • Vztahová – míra a způsob vazby, typické interakční vzorce, kontextuální klíče
  • Diferenciální – pro doporučení dalších služeb může být někdy užitečné rozlišit typ, míru projevů a potíží
  • Rodičovské kompetence – schopnost rozeznávat potřeby a dovednosti dítěte, oddělit své zájmy od zájmů dítěte, utvářet v dítěti pocit bezpečí a jistoty, mluvit o náročných tématech, budovat obraz rodiny

Rozvody v číslech

Jsme tu už 0 let
Náš tým tvoří 0 profesí
Ročně je v ČR 0 rozvodů
Kontaktujte nás 0 dní v týdnu