Před rodinou, která prochází rozvodem, stojí výzvy a rozhodnutí, které se týkají každého jejího člena. Rodina připomíná pavučinu. Každé vlákno představuje jednu oblast v životě jednotlivce. Kdyby však byla vlákna naskládána jen tak, pavučina by nemohla plnit svou funkci. Úspěšný celek získáme tak, že se jednotlivá vlákna navzájem podporují a protínají v uzlech. V rodině věnují všichni část své energie do péče o vlákna ostatních, a tím udržují  pomyslné uzly utažené a pavučinu pevnou. Při rozvodu dochází k rozvázání některých uzlů – nejvíce těch mezi vlákny partnerů. Bylo by však chybné to zaměňovat s rozpadem celé pavučiny. Pavučina mění svůj tvar, některá vlákna ztrácí podporu a potřebují ji získat jinde, mnoho starých vazeb zůstává.

Rozvod s respektem je způsob, jak zachovat pavučinu rodiny pevnou i po změnách, které ji čekají. Tak jako rodina čelila životním výzvám doposud soudržně, je i tento proces transformace prací společnou, ve které má každý člen vlastní výzvy a rozhodnutí, cíl mají všichni společný.

              Leták služby:                     Pravidelný workshop pro rodiny s dětmi:

              letak_A4_rozvodsrespektem                                           letak_A4_rozvodsrespektem2

Pojďme společně čelit výzvám, které mohou nastat v následujícíh oblastech:

Rozvody v číslech

Jsme tu už 0 let
Náš tým tvoří 0 profesí
Ročně je v ČR 0 rozvodů
Kontaktujte nás 0 dní v týdnu