Úprava výchovy a výživy k nezletilému dítěti

 

Nejpozději společně s návrhem na rozvod je zapotřebí podat také návrh na úpravu péče o dítě na dobu po rozvodu. Soud totiž manželství nerozvede, dokud nerozhodne o následné péči o nezletilého dítěte.

Návrh na úpravu péče o dítě se podává k okresnímu soudu, v jehož obvodu má dítě bydliště. Je ale také dobré pamatovat na úpravu poměrů pro dobu před rozvodem, a to zejména při sporném rozvodu, kdy může být doba rozvodového procesu delší.

Soud rozhodne zejména o tom, jak budou oba rodiče o dítě v době po rozvodu pečovat (případně i před) a jak budou přispívat na jeho výživu, a to s uvážením zájmu dítěte. Soud může svěřit dítě do péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, nebo do společné péče. Má-li být dítě svěřeno do společné péče, je třeba, aby s tím rodiče souhlasili.

Soud může schválit předloženou dohodu manželů o úpravě poměrů dítěte. Pokud však dohodnuté podmínky odporují zájmům dítěte, rozhodne soud sám.

Informace o tom, jak probíhá rozhodování o úpravě poměrů nezletilých dětí můžete nalézt v materiálu Okresního soudu Plzeň-jih zde.

 

Rozvody v číslech

Jsme tu už 0 let
Náš tým tvoří 0 profesí
Ročně je v ČR 0 rozvodů
Kontaktujte nás 0 dní v týdnu